Зворотній зв'язок

Ввімкніть підтримку
JavaScript та Cookies.

Україна:
+38 (050) 310-88-95
+38 (095) 271-63-71

Особливості дентальної імплантації імплантати "Iterum activ" у пацієнтів з цукровим діабетом II типу

П.О. Москаленко
Медичний інститут Сумського Державного Універсітету
Кафедра соціальної медицини, організації і менеджменту охорони здоров'я,
з курсами оториноларингології та стоматології

Цукровий діабет (ЦД) — одне з найпоширеніших захворювань з неухильною тенденцією до зростання. За даними ВООЗ, частота його в середньому коливається від 1,5 до 3-4%, значно зростаючи в розвинутих країнах світу (до 5-6%). При цьому майже 90% припадає на хворих із ЦД 2 типу. У структурі ендокринних захворювань ЦД займає близько 60-70%. Тепер у світі налічується близько 150 мільйонів хворих на діабет, в Україні — до 1 мільйона.

ЦД 2 типу (інсулінонезалежний) є найпоширенішою формою ЦД, що спостерігається переважно в осіб літнього і старечого віку. Він характеризується відносною недостатністю інсуліну і дуже часто поєднується з ожирінням. Хворі тривалий час, а іноді все життя не потребують інсулінотерапії.

Довгий час цукровий діабет і імплантація були поняттями несумісними. Деякі автори відносили його до абсолютних протипоказань, інші ж до відносних. І ті, і інші були праві.

При інсулінозалежному цукровому діабеті спостерігаються ознаки остеопенії і мікроангіопатії, що викликають запалення строми кісткового мозку (мієліт), яке призводить до порушення метаболізму, власне, кісткової тканини. Крім того, при дефіциті інсуліну знижується продукція остеобластами колагену, а також стимуляція остеобластів, опосередкована через інсуліноподібні і інші чинники зростання (порушується процес остеоіндукції).

При діабеті II типу ангіопатії і порушення метаболізму кісткової тканини спостерігаються рідше.

За даними опублікованих наукових статей, є значна ймовірність остеоінтеграції імплантів у ділянках переважання кортикальної кістки, при дотриманні наступних умов:

  • Цукровий діабет II типу у стадії компенсації
  • Спостереження ендокринолога впродовж усього лікування
  • Рівень глюкози в доопераційному періоді і під час операції не повинен перевищувати 7-9 ммоль/л і залишатися на цьому рівні протягом усього періоду остеоінтеграції
  • Відсутність шкідливих звичок, зокрема паління
  • Відсутність супутніх системних патологій (захворювання крові, лімфогранулематоз, гіпертиреоз, важка міра захворювань центральної і периферичної нервової системи та ін.).

Матеріали та методи дослідження. Нами проведено сім операцій дентальної імплантації хворим із цукровим діабетом 2 типу. Всім пацієнтам встановлювали гвинтові імпланти системи "Iterum activ". Всі клінічні етапи з підготовки кісткового ложа для всановлення імпланту проводили згідно з інструкцією виробника імплантів.

Клінічний випадок. Пацієт С.,47 р., цукровий діабет II типу, діагноз встановлений 5 років тому, рівень глюкози становив 12 ммоль/л, палить до 10 сигарет на день, супутні захворювання відсутні, гігієна поржнини рота задовільна. Вихідна ситуація показана на (рис.1).

Рентгенограма пацієнта

Рис.1. Рентгенограма пацієнта С. до операції.

Пацієнт був скерований до лікаря-ендокринолога, проведена корекція медикаментозного лікування, призначена дієта, відмовився від шкідливої звички – паління.

Лікування проводилось згідно протоколів фірми виробника дентальних імплантів, показники глюкози крові, як в доопераційному періоді, так і періоді остеоінтеграції були на рівні 7-8 ммоль/л. Антибактеріальна терапія може була продовжена до 10 днів. До ортопедичної частини приступили через 6 місяців (рис.2).

встановлення імплантати ортопедичне лікування

Рис.2. Етапи хірургічного та ортопедичного лікування пацієнта С.

Після закінчення лікування клінічна ситуація набула слідуючого вигляду (рис.3).

Вигляд ортопедичної конструкції з опорою на імпланти

Рис.3. Вигляд ортопедичної конструкції з опорою на імпланти

Задовільні результати підтверджувались рентгенологічними методами діагностики (рис.4).

Рентгенограма пацієнта після завершення лікування

Рис.4 Рентгенограма пацієнта С. після завершення лікування.

Рекомендації.

Обов'язковою умовою для ухвалення рішення проведення дентальної імплантації пацієнтам з цукровим діабетом при частковій відсутності зубів, є показники глюкози крові, які в доопераційному періоді і періоді остеоінтеграції мають бути на рівні 7-9 ммоль/л

Антибактеріальна терапія може бути продовжена до 10 днів

Терміни остеінтеграції подовжуються на нижній щелепі до 4-5 місяців, на верхній до 6-8 місяців.

В післяопераційному періоді пацієнтам з цукровим діабетом рекомендується з'являтися на огляд з більшою періодичністю, ніж пацієнтам без цієї патології.